Ukážka Firis® Lite2

  • Ste tu prvýkrát? Ste tu nový?
    • Skúste výhody FIRIS® Lites ukážkovými používateľmi manažéra a zamestnanca.
  • Prihlasovacie údaje manažéra: zadavatel / 111111
  • Prihlasovacie údaje zamestnanca: riesitel / 111111
  • Používanie ukážky je zadarmo a k ničomu Vás nezaväzuje.