Ukážka Firis® Lite2

 • Ste tu prvýkrát? Ste tu nový?
  • Skúste výhody FIRIS® Lites ukážkovými používateľmi manažéra a zamestnanca.
 • Prihlasovacie údaje manažéra: zadavatel / 111111
 • Prihlasovacie údaje zamestnanca: riesitel / 111111
 • Používanie ukážky je zadarmo a k ničomu Vás nezaväzuje.

Vitajte!

 • Prihlásili ste sa do ukážky aplikácie FIRIS® Lite2.
 • Jej používanie je zadarmo a k ničomu Vás nezaväzuje.
 • Ukážka slúži na predvedenie aplikácie a má obmedzenú funkcionalitu.
 • Údaje ukážky sa pravidelne vymažú a nastavia do východzieho stavu.
 • Pre fungovanie aplikácie je nutné najskôr spustiť inštalátor Java prostredia.
 • Aplikáciu spustíte kliknutím na Štart v časti Štart aplikácie.
 • Aplikáciu spustíte aj pomocou odkazu na pracovnej ploche.